Uvedení do bohoslužby a evangelium Mt 18, 21-35 (6 min.), kázání uvádějící do druhého tématu Doby stvoření "Čas k návratu" (12 min.), přímluvy Doby stvoření (4 min.), poselství biskupa Tomáše a Modlitba Doby stvoření (6 min.) z ranní mše svaté 13. 9. 2020 (24. neděle v mezidobí 2020 A) sloužené farářem v karanténě ve farní kapli sv. Jana v Chebu (celkem 28 min.)