Níže přínášíme několik odkazů na články o sobotní Diecézní pouti v Teplé (včetně dvou audionahrávek):

Děkujeme všem našim zástupcům za jejich modlitby za naši farnost a těšíme se na jejich podrobnější zprávy pro říjnový Zpravodaj (zpravodaj@farnostcheb.cz) a pro tento nový web.