Farní dny 2022: Zase spolu

Po několikaleté přestávce zveme všechny malé i velké k setkání při farních dnech, které budou tentokrát spojeny s eucharistickým průvodem, adorací, Poutním maratonem, návštěvou biskupa Tomáše, prvním svatým přijímáním třinácti z našich dětí, biřmováním šesti z našich farníků a farnic a hravým dětským odpolednem. Tak si to nenechte ujít, když můžeme být na chvilku zase spolu.

Den smíření a úžasu: Pátek 17. června 2022

Pátek prožijeme v tichém úžasu před tajemstvím Kristova eucharistického těla a krve a v postoji vděčnosti za dar odpuštění skrze svátost smíření. Kdo chcete, můžete tento den podpořit postem. Odpoledne bude jako každý pátek od 17 hod. možnost ve farní kapli slavit svátost smíření, od 18 hod. budeme tamtéž slavit eucharistii ze slavnosti Těla a Krve Páně, po které bude následovat eucharistický průvod kolem kostela, který bude ukončen adorací v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (do 20 hod.). Během této adorace bude možnost ve zpovědní místnosti v kostele slavit svátost smíření pro ty, na které se nedostane přede mší v kapli.

Den na společné cestě: Sobota 18. června 2022

Po dvouletém covidovém experimentování s online verzemi se letos vracíme k původním kořenům a poběžíme / půjdeme / pojedeme po tradiční trase s možností jejího „dávkování“: Cheb - Maria Loreto (10 km) - Waldsassen (21 km) - Kappl - Zelená Hora - Cheb (42 km). Slavností start bude v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v 9 hod. Všechny trasy na všech třech úrovních je možné absolvovat nejen během, ale také pěšky, na koloběžce, na kole či jakýmkoli jiným, vámi zvoleným způsobem nezahrnujícím umělý pohon. Podrobněji k trasám, organizaci, registraci, startovném a možnosti příspěvku na Hospic Sv. Jiří viz farnostcheb.cz/maraton. Ti z vás, kdo byste byli ochotni pomoci se zajištěním akce, přihlaste se, prosíme, Evě Kolafové. Všechny také prosíme o něco dobrého na zub pro účastky (pečivo sladké i slané nebo třeba i pomazánku můžete přinést na faru po předchozí domluvě v pátek 17. 6. od 9:00 do 17:00 hod.).

Den společenství a rodiny: Neděle 19. června 2022

V neděli jste pak všichni zváni na slavnostní mši svatou od 10 hod. v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, které bude předsedat plzeňský biskup Tomáš Holub. Při mši svaté poprvé přistoupí ke svatému přijímání třináct z našich dětí, které v tomto školním roce společně po šest sobot putovaly „Cestou necestou“. Zároveň bude šest z našich farníků a farnic slavit svátost biřmování. Po bohoslužbě bude na faře malá hostina pro dětské účastníky a beseda s biskupem Tomášem a občerstvením pro ostatní farnice a farníky. Odpoledne jsou pak malí i velcí zváni k účasti na Pohádkové cestě, charitativní akci pro Hospic Sv. Jiří od 14 – 16 hod. v rokli u kuličkové dráhy v Hradební ulici. Návštěvníky tam čeká dobrodružná cesta v doprovodu pohádkových bytostí s plněním úkolů, malováním na obličej a opékáním buřtů. Více na pohadkovacesta.webnode.cz.

 

Odkaz ke sdílení: farnostcheb.cz/farnidny