P. Jakub Holík požádal biskupa Tomáše Holuba o uvolnění ze služby generálního vikáře plzeňské diecéze a svého diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho v Brně o propuštění z kněžské služby.

Důvodem je delší kněžská krize spojená s navázáním partnerského vztahu, což mu brání dále pokračovat v pravdivém kněžském životě.

Po domluvě obou biskupů je P. Jakub Holík uvolněn ze služby generálního vikáře k 1.5.2022 a nebude dále vykonávat kněžskou službu. Nadále bude vykonávat funkci ředitele kurie až do dalšího rozhodnutí.

Děkujeme Jakubovi za jeho službu generálního vikáře v naší diecézi a přejeme mu v životě vše dobré.

Zdroj: bip.cz

Zde jsem původně vložil citát z dopisu, který Jakub Holík poslal 30. 4. 2022 kněžím plzeňské diecéze a o kterém jsem předpokládal, že by s jeho reprodukováním Jakub souhlasil (šlo o prosbu o modlitbu za biskupa Tomáše a celou diecézi, prosbu za odpuštění a prosbu o respektování soukromí v nejbližších dnech). Posléze byla vůči této citaci z důvěrného dopisu kněžím na sociálních sítích vznesena kritika, kterou jsem vyhodnotil jako oprávněnou, a proto jsem tento citát z tohoto místa odstranil. Pokud bylo zveřejněním tohoto citátu komukoli způsobena nějaká bolest, omlouvám se za to. 

Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb

PS: Dnes, 30. 4. 2022, si plzeňský biskup Tomáš připomíná šest let od svého biskupského svěcení. Spojme se proto zvlášť dnes a zítra v modlitbě za požehnání pro jeho službu a za dobrou volbu nového generálního vikáře.