Pracovní sumář výstupů synody v chebské farnosti

Na níže připojeném odkazu je pro vás k dispozici „Souhrn synodních zápisů“, což je pracovní sumář 25 zápisů vytvořených na základě 32 setkání 12 synodních skupin v chebské farnosti (prosinec 2021 až březen 2022). Byl zpracován tak, že to, co se týkalo podobných témat, bylo shluknuto do společných podnětů, podněty byly rozřazeny podle jednotlivých „odstínů“ synodality a doplněny přehledem dat a čísel ohledně scházení synodních skupinek.

Sumář obsahuje také čtyři přílohy – dvě jsou přiřazeny hned za příslušné téma (u odstínů 04 a 10), jedna příloha (k odstínu 01), protože je dlouhá, je zařazena až na závěr sešitku. Čtvrtou přílohou (k základní otázce 00) je obrázek od Jany Haklové na zadní obálce sešitku.

Máte-li chuť a čas, prosím, projděte si i vy z tohoto sumáře to, co vás zajímá, a pokud by vás při pročítání napadne nějaký další důležitý podnět či reflexe, napište nám své podněty do týdne do 30. dubna 2022 na [email protected]. Poté se takto opřipomínkovaným sumářem bude zabývat pastorační rada farnosti a na základě jejího pastoračního rozlišování bude zpracován finální synodní sumář, který bude sloužit v nejbližších letech jako průvodce na další společné cestě chebské farnosti.

Děkujeme, že jste i vy, každý svým jedinečným způsobem, součástí společné cesty naší farnosti a těšíme se s farními synodními koordinátory a pastorační radou i na vaše podněty.

Petr Hruška, farář

PS: Pokud byste se někdo chtěl tématy zabývat dopodrobna, níže připojuji odkaz na sdílené složky, ve kterých kromě celkového souhrnu (ve formátu .docx a .pdf) najdete také v dalších podsložkách všechny jednotlivé zápisy ze synodních skupinek z naší farnosti (Zápisy jednotlivě), zápisy seřazené podle příslušných skupin (Zápisy dle skupin) a zápisy seřazené podle příslušných témat (Zápisy tematicky). Stačí kliknout na odkaz níže: