Myslím, že málokdo z nás by si dokázal ještě před pár měsíci představit, že může vypuknout v Evropě válka tak blízko našich hranic a že k nám budou přicházet tisíce uprchlíků denně. Napadení Ukrajiny ale změnilo naši představu o tom, že ve 21. století se mezinárodní spory budou řešit výhradně diplomatickou cestou, a válka a uprchlíci jsou naší novou realitou. Naštěstí je ale také naší realitou vlna pomoci, která se téměř okamžitě vzedmula a stále v různých podobách trvá.

Hned první neděli nabídla řada farníků na podporu lidí prchajících před válkou finanční i materiální pomoc a někteří i ubytování. K dispozici pro uprchlíky jsme po konzultaci s pastorační radou nabídli od minulého týdne i farní penzion v Dolním Žandově, který zatím obsazen nikým nebyl, ale na faře v Lubech už ubytované dvě rodiny jsou.

Město Cheb od prvních dnů se aktivně pustilo do ubytováním příchozích i do spolupráce s ostatními organizacemi, aby se každý mohl zapojit podle svých možností, a pravidelně pořádá společné porady, kterých se také účastníme.

Na praktické pomoci uprchlíkům spolupracujeme se spolkem Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů, kde se nyní i této skupině klientů intenzivně věnují.  Většinou stejně přicházejí samotné ženy s dětmi nebo seniory, takže je to, dá se říci do určité míry i jejich cílová skupina. Okamžitá materiální i potravinová pomoc je průběžně pokryta z darů (oblečení, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, nábytek, pračky či lednice) od štědrých obyvatel Chebu a okolí, finance jsou potřeba na individuální potřeby jednotlivých lidí.

Pokud máte, ubytované u sebe někoho, kdo je na útěku před válkou na Ukrajině, kdo by potřeboval pomoc s vyřizováním potřebných dokladů na úřadech, zavolejte a já vám předám kontakt na naši spolupracovnici, původem z Ukrajiny, která hovoří výborně česky a může Vám pomoci tlumočit přes telefon nebo něco přeložit. Pokud si chcete zažádat o solidární příspěvek na energie, napište o poradíme Vám jak na to.

Na podporu lidí prchajících před válkou z Ukrajiny byl i benefiční koncert 6. 4. v našem chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (viz samostatná zpráva ZDE). Pomoci se rozhodli i herci a další spolupracovníci Západočeského divadla v Chebu a v sobotu 23. 4. 2022 uspořádají benefiční představení divadelní hry Odysseus. Vstupné bude symbolicky jenom 50,- Kč a diváci budou moci hned na místě přispět do kasiček na sbírku Charita pro Ukrajinu. Na tuto sbírku můžete stále přispívat i rovnou na účet 55660022 / 0800 v. s. 104.

Děkujeme Vám všem, kteří jste již nějak přispěli nebo se chystáte, i všem, co se za ukončení konfliktu a za mír na Ukrajině modlíte. 

Další info k pomoci Ukrajině najdete na farnostcheb.cz/ukrajina

Eva Kolafová

PS: Samozřejmě, že i přes toto současné zaměření na krizovou pomoc v souvislosti s válkou na Ukrajině pokračují i běžné sociální služby pro každého, kdo je v nouzi či kdo je nouzí ohrožen. Proto pokud se i někdo z vás dostanete do sociálně či ekonomicky ohrožující situace, nebojte se ozvat naší farní charitě, budeme hledat cesty pomoci a podpory i pro vás. Je lepší přijít včas, než pak náročně řešit situace, kdy se už do tenat chudoby příliš zapleteme.