V březnu obnovujeme naši společnou pouť „Cestou necestou“, na kterou jsme se s dětmi z naší farnosti vydali v září a kterou jsme v zimě na tři měsíce přerušili. Na pokračování v této pouti jsou zváni nejen rodiny, ve kterých se děti připravují na první přijímání či křest, ale i kdokoli další. V sobotu nás čeká výprava, v neděli rodinná mše svatá od 10 hod. u sv. Mikuláše.

Téma 7 „S“: Příprava školních dětí na svaté přijímání jako Slavnost Služby, Společenství, Slova, Svátosti, Stvoření a Smíření.

Účastníci: Děti z farnosti, jejich kamarádi a rodiče, případně další zájemci z farnosti, kteří se chtějí vydat na společnou cestu vnitřní i vnější. Děti, se kterými nepůjde některý z jeho zákonných zástupců, musí mít předem domluvený a písemnou přihláškou potvrzený doprovod někoho z dospělých.

Trasa: Zpravidla počítáme se sobotním výšlapem kolem 6 km v blízkosti Chebu či v blízké dojezdové vzdálenosti (vlakem, autobusem, auty). V případě nepříznivého počasí mokrá varianta na faře a v okolí.

Přihlášky: Na farářovu mailovou adresu ([email protected]) nejpozději týden před konáním akce; pro děti, které nebudou mít doprovod svého zákonného zástupce, bude k dispozici písemná přihláška s pověřením doprovodu někoho z dospělých. 

  1. „JDI A JEDNEJ TAKÉ TAK“ 2. 10. 2021: Špitálský vrch v Chebu

Mše svatá jako missio = slavnost přítomnosti Ježíše Krista ve službě milosrdenství

 

  1. „DALA VŠECHNO, CO MĚLA“ 6. 11. 2021: Otovský vrch u Hazlova

Mše svatá jako communio = slavnost přítomnosti Ježíše Krista ve společenství

 

  1. „JEMNÝ HLAS TICHA“ 5. 3. 2022: Zelená hora u Chebu

Mše svatá jako verbum = slavnost přítomnosti Ježíše Krista ve slovu života

 

  1. „TOTO JE MÉ TĚLO“ 2. 4. 2022: Maria Loreto u St. Hrozňatova

Mše svatá jako mysterium = slavnost přítomnosti Ježíše Krista ve svátosti oltářní

 

  1. „NOVÉ NEBE A NOVÁ ZEMĚ“ 7. 5. 2022: Chlum svaté Máří

Mše svatá jako re-creatio = slavnost přítomnosti Ježíše Krista v celém stvoření

 

  1. „RADUJTE SE SE MNOU“ 4. 6. 2022: Tvrdá hora u Oloví

Mše svatá jako reconciliatio = slavnost přítomnosti Ježíše Krista v daru smíření

 

  1. „VY JIM DEJTE JÍST“ 19. 6. 2022: Sv. Mikuláš a Alžběta

Mše svatá jako eucharistia = přítomnost Ježíše Krista ve slavnosti eucharistie

 

     8. DOVÁDĚNÍ 6. - 9. 7. 2022: Bylinkový penzion Krásný Les

 

Zprávy a fotky z výprav: