Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za řešení napjaté situace na Ukrajině:

Sestry a bratři,

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:
 
Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
 
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
 
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.
 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
 
Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.

Vaši čeští a moravští biskupové
14. února 2022

zdroj: cirkev.cz

Popeleční středa: Den postu a modliteb za mír

Při generální audienci 23. února 2022 papež František vyjádřil zármutek nad zhoršováním situace na východě Ukrajiny. Požádal věřící i nevěřící, aby na šílenství války reagovali modlitbou a postem o Popeleční středě 2. března 2022.

„Mám v srdci velikou bolest nad zhoršující se situací na východní Ukrajině“, vyznal papež v závěru generální audience. „Navzdory diplomatickému úsilí posledních týdnů se před námi otevírají stále znepokojivější scénáře. Stejně jako já i mnozí další lidé po celém světě zakoušejí úzkost a obavy, neboť všeobecný mír opětovně ohrožují dílčí zájmy.

Dovolávám se všech, kdo nesou politickou odpovědnost, aby hluboce zpytovali svědomí před Bohem, který je Bohem pokoje, a nikoli války, Otcem všech, a nikoli jen některých, Bohem, který z nás chce mít bratry, nikoli nepřátele. Prosím všechny zúčastněné strany, aby se zdržely jakéhokoli činu, který by vyvolal ještě větší utrpení obyvatelstva, narušil soužití mezi národy a diskreditoval mezinárodní právo.

A nyní bych se rád obrátil s výzvou k vám všem, věřícím i nevěřícím. Ježíš nás naučil, že na nesmyslné, ďábelské násilí se reaguje Božími zbraněmi – modlitbou a postem. Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den postu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím“.

Zdroj: Vatican News

Polští biskupové vyzvali k pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

Zatímco pokračujeme v modlitbě za mír, vyzývám své krajany, aby měli otevřené a pohostinné srdce pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří chtějí přijít do Polska, aby zde našli útočiště před válkou, píše předseda Polské biskupské konference, arcibiskup Stanisław Gądecki, ve výzvě adresované polskému obyvatelstvu.

V souvislosti se zprávami o další eskalaci napětí na Ukrajině předseda polské biskupské konference zdůrazňuje, že “každý má právo na život v míru a bezpečí. Každý má právo hledat pro sebe a své blízké podmínky, které mu zaručí bezpečný život”. Předseda polského episkopátu připomíná, že Polsko v posledních letech otevřelo své dveře nově příchozím z Ukrajiny, “kteří žijí mezi námi, pracují s námi, modlí se v polských kostelích a studují v polských školách”.

Arcibiskup Gądecki proto požaduje, aby pohostinnost vůči uprchlíkům našla své konkrétní vyjádření v podpoře ze strany katolických charitativních organizací – celonárodní polské Charity, diecézních a farních Charit  a dalších sdružení. Jak dodává, polská Charita připravila nový program podpory pro uprchlíky z Ukrajiny v případě dalšího stupňování napětí a nepřátelství.

Zdroj: Vatican News

Další duchovní i praktické podněty: