Synoda o synodalitě - kázání ze 16. ledna 2022 z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu zaměřené na sedmý "odstín" synodality (Ekumenismus cesty): úvodní píseň (0,5 min.), kázání "A ukáži vám cestu aneb Potřebujeme se navzájem?" (16 min.), praktické informace k synodnímu procesu (3 min.) a závěrečná píseň (0,5 min.), celkem 20 min.

AUDIO (z ranní mše) je vám k dispozici v přehrávači NÍŽE nebo přímo na SoundCloud ZDE
 
Synoda o synodalitě - kázání ze 16. ledna 2022 (18:00) z kaple sv. Jana Evangelisty v Chebu zaměřené na sedmý "odstín" synodality (Ekumenismus cesty): úvod a čtení 1 Kor 12 / 13 / 14 (3,5 min.), kázání "A ukáži vám cestu aneb Potřebujeme se navzájem?" (16,5 min.), celkem 20 min.
AUDIO (z večerní mše) je vám k dispozici v přehrávači NÍŽE nebo přímo na SoundCloud ZDE
 
Přehled nahrávek k jednotlivým tématům:
Liturgické texty:
Pracovní překlad 2. čtení:

Týden modliteb za jednotu křesťanů 18. - 25. ledna 2022:

Úkol pro tento týden: kontaktovat alespoň jednoho bratra či sestru z jiných křesťanských církví a zeptat se jich, co jim dělá (největší) radost a co působí (největší) starost ve vztazích jejich společenství s naší farností (resp. jejich církve s naší církví), a tyto poznatky pak osobně přinést ke sdílení do vlastní synodní skupinky či zapsat a poslat na [email protected] 

 
Synoda o synodalitě:
Tříkrálová sbírka 2022:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory: