Kázání z 12. prosince 2021 z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (3. neděle adventní: Gaudete) "Radujte se v Pánu" zaměřené na pátý "odstín" synodality (Společné poslání): úvodní píseň a druhé čtení Fp 3,1; 4,4-7 (2 min.), kázání "Radujte se v Pánu" (17 min.) a závěrečná píseň (1 min.), celkem 20 min. (více k synodě: farnostcheb.cz/synod)

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači níže nebo na SoundCloud ZDE
 
Přehled nahrávek k jednotlivým tématům:
Liturgické texty:
Alternativní překlad 2. čtení a poznámky ke kázání:
Pátý odstín synodality (Infobalíček k Synodě):
Informace k synodě o synodalitě:
Motto plzeňské diecéze pro rok 2021:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory:

Modlitba za synodu

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.

Amen

Modlitba za synodu ke stažení (.pdf)