Kázání z 28. listopadu 2021 z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (1. neděle adventní) "V Pánu Ježíši" zaměřené na osmý "odstín" synodality (Autorita a spoluúčast): úvodní píseň d druhé čtení 1 Sol 3,12 - 4,2 (2 min.), kázání "V Pánu Ježíši aneb Autorita a spoluúčast" (15 min.) a závěrečná píseň (2 min.), celkem 19 min. (více k synodě: farnostcheb.cz/synod)

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači níže nebo na SoundCloud ZDE
 
Přehled nahrávek k jednotlivým tématům:
Liturgické texty:
Alternativní překlad 2. čtení:
Osmý odstín synodality (Infobalíček k Synodě):
Informace k synodě o synodalitě:
První neděle adventní s Josefem Prokešem:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory:

Požehnání adventního věnce (podle Anselma Grüna)

Milosrdný a dobrý Bože,
ty jsi pramenem veškerého požehnání.

Prosím tě, požehnej tento adventní věnec a celou adventní dobu,
ať se znovu zacelí a zahojí vše,
co se během uplynulého roku pokazilo...

Prosím tě, požehnej také mně
i všem lidem, kteří mi leží na srdci.
Požehnej dílo mých rukou,
aby se má práce stala požehnáním pro druhé.
Vztáhni svou žehnající pravici nad všechny lidi.

Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni; pošli jim své požehnání v podobě lásky.
Sešli své požehnání v podobě naděje všem zoufajícím a zoufalým,
sešli své požehnání v podobě nového života ustrnulým,
v podobě světlo těm, v jejichž srdcích se zatemnělo.

Požehnej těm, kteří jsou nemocní a trpí sebou samými,
aby dokázali načerpat novou naději.
Požehnej umírajícím tak,
aby svým umíráním požehnali tomu, co pomíjí,
a tak se stali sami požehnáním pro všechny,
kteří ještě zatím žijí v časné skutečnosti.

Požehnej nám všem,
abychom se stávali požehnáním jedni druhým.

Naplňuj svým požehnáním celý svět,
abychom i my dokázali vnímat tvůj svět jako jedno velké požehnání.

Naplňuj svým požehnáním všechny mé blízké.

Dej, ať dnes všude vnímáme dotyky tvého požehnání:
v tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech,
při práci a vůbec ve všem, co prožíváme.

Požehnej nám a všem našim blízkým
dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

Modlitba za synodu

Modlitba za synodu ke stažení (.pdf)