Závěr čtyřicetidenního putování s milosrdným Samaritánem encyklikou Fratelli tutti papeže Františka (kázání z kaple sv. Jana na chebské faře, pátek 22. 10. 2021); (8) "Miluj Boha celým svým srdcem": kázání s komentářem 8. kapitoly Fratelli tutti (15 min.), píseň (2 min.), celkem 17 min. (všechna témata viz farnostcheb.cz/volby)

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači níže nebo přímo na SoundCloud ZDE
 
Přehled témat celé série:
Texty z Fratelli tutti:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory: