Čtyřicetidenní putování encyklikou Fratelli tutti papeže Františka (neděle 17. 10. 2021); (7a) píseň a evangelium Mk 10,35-45 (3,5 min.), kázání "Naslouchat vyloučeným" s uvedením k pastýřskému listu (6 min.) a píseň Všichni jsme jedno tělo (3 min.), celkem 12,5 min. + komentovaná četba pastýřského listu biskupa Tomáše Holuba s pozváním na synodální cestu (15,5 min.), modlitba Adsumus Sancte Spiritus s uvedením (2 min.) a píseň Na cestu s námi (3 min.); celkem 20,5 min. (pro další témata viz farnostcheb.cz/volby)

AUDIO obou částí je vám k dispozici v přehrávači níže nebo na SoundCloud ZDE

Kázání a pastýřský list:

 
 
Přehled témat celé série:
Texty z Fratelli tutti:
Synoda o synodalitě:
Možnosti finanční podpory:

Adsumus Sancte Spiritus

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.

Modlitba za synodu ke stažení (.pdf)