Čtyřicetidenní putování s milosrdným Samaritánem encyklikou Fratelli tutti papeže Františka (kázání z kaple sv. Jana na chebské faře, pátek 15. 10. 2021); (7) "Já ti to doplatím" (Odpuštění a paměť): kázání s komentářem 7. kapitoly Fratelli tutti (20 min.), píseň (2 min.), celkem 22 min. (všechna témata viz farnostcheb.cz/volby)

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači níže nebo přímo na SoundCloud ZDE
 
Přehled témat celé série:
Texty z Fratelli tutti:
K pátečnímu kázání:
Pastýřský list biskupa Tomáše:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory: