Předvolební putování s milosrdným Samaritánem encyklikou Fratelli tutti papeže Františka (kázání z kaple sv. Jana na chebské faře, pátek 8. 10. 2021); (6) "Řekl hostinskému" (Sociální dialog): kázání (9,5 min.), píseň (1 min.), komentář 6. kapitoly Fratelli tutti (9,5 min.), celkem 20 min. (všechna témata viz farnostcheb.cz/volby)

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači níže nebo přímo na SoundCloud ZDE
 
Přehled témat celé série:
Texty z Fratelli tutti:
Konstruktivní diskuze a dialog:
Pastýřský list biskupa Tomáše:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory: