Předvolební putování s milosrdným Samaritánem encyklikou Fratelli tutti papeže Františka (kázání z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu, neděle 26. 9. 2021); (4b) Staral se o něj a vrátil se: Slovo pro děti (1 min.), kázání pro dospělé (17 min.) a závěrečná píseň (2 min.), celkem 20 min. (pro další témata viz farnostcheb.cz/volby)

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači níže nebo přímo na SoundCloud ZDE
 
Přehled témat celé série:
Texty z Fratelli tutti:
Pastýřský list biskupa Tomáše:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory:

 

Ekumenická modlitba křesťanů

(Závěr encykliky papeže Františka Fratelli tutti)

 

Pane, náš Bože, trojiční Lásko, učiň, ať v nás

z hlubokého společenství tvého božského života

proudí bratrská láska.

Dej nám lásku zářící v Ježíšových činech, v jeho nazaretské rodině

a ve společenství prvních křesťanů.

 

Dej, ať my, křesťané, žijeme evangelium,

ať objevujeme Krista v každém člověku,

ať ho poznáváme ukřižovaného

v úzkostech opuštěných a zapomenutých tohoto světa

a vzkříšeného v každém bratru a sestře,

kteří se pouštějí do nového začátku.

 

Přijď, Duchu Svatý, ukaž nám svou krásu,

zrcadlící se ve všech lidech na zemi,

abychom znovu objevili,

že všichni jsou důležití, že všichni jsou potřební,

že jsou rozličnými tvářemi jednoho lidstva, které Bůh miluje.

 

Amen