Předvolební putování s milosrdným Samaritánem encyklikou Fratelli tutti papeže Františka (kázání z kaple sv. Jana na chebské faře, pátek 10. 9. 2021); (2) "Vyhnul se mu": Evangelium (2 min.), kázání (17 min.), píseň (1 min.), celkem 20 min. (všechna témata viz farnostcheb.cz/volby)

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači níže nebo přímo na SoundCloud ZDE
 
Přehled témat celé série:
Texty z Fratelli tutti:
Boží zbroj (Ef 6):
Pastýřský list biskupa Tomáše:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory: