Milí spolubratři a všichni čtenáři ACEPu!

Především Vám všem přeji, abyste si o dovolených co nejvíc odpočinuli a připravili se tak na to, co nás čeká po prázdninách.

Chci upozornit aspoň na nejdůležitější aktivity. Jak víte, letos je to 1100 let od umučení sv. Ludmily, první české světice a mučednice. Doufám, že víte, že v naší diecézi probíhá prázdninová soutěž V létě za Ludmilou. V diecézi jsou 4 kapličky zasvěcené sv. Ludmile a velké množství obrazů a soch. Soutěž, která končí 31. srpna 2021, je o nejlepší zobrazení sv. Ludmily. Více se dočtete na webových stránkách naší diecéze bip.cz. Národní pouť se koná na Tetíně 18. září. Tato pouť pro letošní rok nahrazuje Svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi 28. září, která se letos konat nebude. Doporučuji se této pouti zúčastnit, není to od nás daleko. Jistě dostanete k průběhu ještě podrobnější informace, ale je třeba si zajistit k tomu potřebné volno, proto upozorňuji už teď.

Další důležitou událostí, která má celostátní význam, jsou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat 8. a 9. října 2021. To jsou ty nejdůležitější volby, které určují směřování státu na další čtyři roky a určují, jaká bude jeho vláda. Biskupská konference k volbám vydala dvě povzbuzující prohlášení, jedno k veřejnosti a jedno k věřícím (srov. ZDE, viz také ZDE a ZDE). Stručně shrnuto, volby se dotýkají našeho svědomí. Z Katechizmu katolické církve vyplývá, že katolický křesťan je povinen platit daně a chodit k volbám. Jde totiž o jeho vztah k veřejnosti jak po stránce ekonomické, tak po stránce vedení státu. Politika nás nemusí zajímat, ale rozhodovat volbami o budoucnosti státu je naší povinností. Proto Vás prosím a žádám, jděte k volbám. Jakou stranu volit, Vám psát nebudu, to je věc Vašeho svědomí. Je ovšem třeba volit takovou, která svým programem a směřováním zajistí, že bude dobrou stranou, nebo jednou z dobrých stran ve vedení našeho státu. Před volbami poproste Ducha Svatého, aby Vám v odpovědném a důležitém rozhodování pomohl.

A konečně, třetí, možná nejdůležitější záležitost je otázka Covidu-19. Vloni v létě jsme si také mysleli, že už je to za námi, a nakonec to bylo moc zlé. Co nás čeká letos? Jistě jsme na tom líp vzhledem k proočkovanosti. Ovšem, jak tvrdí odborníci, k tomu, aby celá společnost odolala pandemii, je třeba proočkovanost asi 70 % oběma dávkami, a to u nás zatím zdaleka není. Navíc mutace „delta“ (zvaná též indická) je hodně nakažlivá. Nezbývá než usilovat o co největší proočkovanost. Prosím, dejte se očkovat a povzbuzujte i další spoluobčany. Ať nedbají na nepravdivé fámy, které se proti očkování šíří a které mohou celé společnosti hodně ublížit, včetně dalších mrtvých na Covid-19. Mohlo by se stát, že to opět škodlivě ovlivní vyučování ve školách, kulturní akce, naše bohoslužby a mnoho jiného. (Více viz také ZDE.)

Proto Vás chci všechny vyzvat k pravidelným modlitbám za brzké skončení pandemie u nás i ve světě, kde je to na mnoha místech velmi zlé, zvláště v chudších státech. Modlete se i za dobré výsledky voleb, jsou důležité, a také za dobrý průběh národní pouti ke sv. Ludmile. Ta je, podobně jako v jiných letech Svatováclavská pouť, především záležitostí Čech, zatímco Morava slaví hlavně svaté Cyrila a Metoděje. Je třeba, abychom se my Češi nenechali zahanbit Moravany a aby pouť byla skvělá a hojně navštívená. Bůh Vám všem žehnej a ochraňuj Vás. Modlím se za to.

biskup František