První ze série kázání na list Efezským "Rekapitulace v Kristu" (RvK) z 15. neděle v mezidobí B (11. 7. 2021) z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (RvK 1: Rekapitulace všeho v Kristu aneb "Nechoď tady jako tělo bez hlavy!"): Úvod k bohoslužbě a čtení Ef 1,3-14 (8 min.), slovo pro děti (6 min.), kázání (12 min.) a závěrečná píseň Tajemství těla Kristova (1 min.; převzata YouTube kanálu scholy farnosti Sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně), celkem 27 min.

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači níže nebo přímo na SoundCloud ZDE
 
Ohlášky na aktuální týden:
Pracovní překlady ke stažení:
Přehled témat celé série:
Pramen pro pracovní překlad:
Norbert Baumert k tématu muž a žena:
P. Norbert Baumert, SJ:
Rozhovory s Norbertem Baumertem:
Možnosti finanční podpory: