REKAPITULACE V KRISTU: LIST EFEZSKÝM

Druhá liturgická čtení 15. – 22. neděle v mezidobí B z listu Efezským

Série kázání na téma „Rekapitulace v Kristu“
(RvK; srov. Ef 1,10, kde čteme o „znovupřivedení pod jednu hlavu“ = lat. re-capitulatio)

Druhá čtení 15. až 21. neděle v mezidobí cyklu B jsou vybraná z listu Efezským. Níže je uvedený jejich přehled s údajem o daném úryvku pro tu kterou neděli (abychom mohli sérii dobře uzavřít, „přetáhneme“ četbu listu ještě do 22. neděle). Pro lepší pochopení kazatelského výkladu je vhodné mít po ruce text „Výkladového překladu listu Efezským“ a následně si z něj pročíst širší souvislosti. K dispozici je vám zde:

Vlastní čtení v překladu podle Norberta Baumerta vhodném k předčítání pak máte k dispozici ke stažení zde:

Témata listu Efezským a témata jednotlivých nedělí:

I. ŽIDŮM VĚŘÍCÍM V KRISTA: BOŽÍ PŮSOBENÍ V KRISTU VŮČI IZRAELI (Ef 1,3 – 2,10)

  1. neděle v mezidobí B (11. 7.) Ef 1,3-14 RvK 1: REKAPITULACE VŠEHO V KRISTU (AUDIO)

II. O NÁRODECH: VŠICHNI NYNÍ MAJÍ PŘÍSTUP K BOHU OTCI (Ef 2,11 – 3,23)

  1. neděle v mezidobí B (18. 7.) Ef 2,13-18 RvK 2: VŠICHNI MAJÍ PŘÍSTUP K BOHU OTCI (AUDIO)

III. POVZBUZENÍ K PRAKTICKÉMU ŽIVOTU PRO ŽIDY VĚŘÍCÍ V KRISTA (Ef 4,1 – 6,20)

A: ZÁKLADNÍ PRINCIPY SLUŽBY IZRAELE V TĚLE-LIDSTVU (Ef 4,1-24)

  1. neděle v mezidobí B (25. 7.) Ef 4,1-6 RvK 3: MÍSTA DOTYKU BOŽÍ LÁSKY (AUDIO)
  2. neděle v mezidobí B (1. 8.) Ef 4,17.20-24 RvK 4: OBLÉKNUTÍ NOVÉHO ČLOVĚKA

B: PRAKTICKÉ RADY PRO ŽIVOT A SLUŽBU V TĚLE-LIDSTVU (Ef 4,25 – 6,9)

  1. neděle v mezidobí B (8. 8.) Ef 4,30 - 5,2 RvK 5: ŽIVOT V POHANSKÉ SPOLEČNOSTI
  2. neděle v mezidobí B (15. 8.) Ef 5,15-20 RvK 6: ŽIVOT MODLITBY V DUCHU
  3. neděle v mezidobí B (22. 8.) Ef 5,21-32 RvK 7: ŽIVOT V MANŽELSTVÍ A RODINĚ
  4. neděle v mezidobí B (29. 8.) Ef 6,10-20 RvK 8: ŽIVOT JAKO DUCHOVNÍ BOJ
AUDIO je vám v neděli odpoledne k dispozici v přehrávači v příslušném článku v rubrice LIVE & RECORD nebo přímo na SoundCloud ZDE
Ohlášky na aktuální týden:
Pracovní překlady ke stažení:
Pramen pro pracovní překlad:
P. Norbert Baumert, SJ:
Rozhovory s Norbertem Baumertem:
Možnosti finanční podpory: