Moji milí,

dlouho jsme se takto „zpravodajově“ neviděli a měl bych toho na srdci hodně. Ale dám raději slovo svému kolegovi, P. Jaroslavu Šaškovi, který k nám do farnosti od 1. 8. nastoupí jako výpomocný duchovní. Jaroslav v posledním farním plánském občasníku FAhRPLAN vzpomíná na své působení v jedné farnosti na Berounsku před téměř 40 lety. Myslím, že z této vzpomínky alespoň trochu vytušíte, jaký poklad k nám do farnosti pan biskup Tomáš posílá: ;-)

Přijel jsem z Prahy po půlnoci ze setkání se studenty, překročil jsem dva tři lidi, co spali na zemi ve spacáku a ráno jsme se seznámili… Farnost byla krásná, rozmanitá, vesnická s Pražáky dojíždějícími na chalupy… I přes zákaz jsme se scházeli v pátky po mši sv. na faře a probírali texty Písma z následující neděle a maskovali to před StB nácvikem pěveckého sboru. Vydávali jsme si spolu občasník cca 9 průklepů a deset stránek informací a duchovních textů – to šlo do rodin. Když se měl v ČNR hlasovat zákon o umělých interrupcích, tak téměř nikdo nezaváhal podpořit svým adresným podpisem petici proti němu. Babičky hlásaly potřebu se vymezit proti silům na jaderné rakety SS20 a chtěly si tam demonstrativně jít sednout před bránu na kopcích Hřebeny. Fara sloužila téměř jako létající univerzita jak pro teologii (Dr. Josef Zvěřina a další), tak jako školička pro asistentky letních táborů, resp. chaloupek pro děvčata… A legrace a zpěvu bylo plno. A nebyla nouze o VVP (vedlejší výsledky pastorace), jimiž jsem živil nemajetné studující, když přišli…

Proč to píši vám, zůstávajícím na Plánsku? Moc jsem si za ta léta (15 a půl) přál vytvořit společenství důvěry a spolupráce. Někteří to přijali, jiní asi z osobních důvodů (zátěž, množství povinností apod.) ne… Děkuji všem vám, že jste, a kdybychom se neviděli, sejdeme se v nebi… (Don Bosco).

Zdraví přeji, ale není vše, však to také znám na svém těle. Přesto mám verš z Písma Žalm 119,32:

„Po cestě Tvých ustanovení běžím, srdci mému volnost poskytuješ.“

Na primičním oznámení mám heslo Matky Terezy: „Láska je síla, které se nedá trvale vzdorovat!“ Nebojme se lásku vynaložit, i když to bude hodně sil stát.

já ša

P. Jaroslav Šašek

Jak již bylo oznámeno na 4. neděli velikonoční (více ZDE), od 1. srpna 2021 se v diecézi chystá větší kolečko přesunů kněží mezi farnostmi vyžádané jak měnící se osobní situací některých kněží či pastorační situací některých farností, tak také tím, že do diecéze přišlo či má přijít několik kněží nových, případně potřebou umožnit kněžím bližší spolupráci a spolužití spolu navzájem a vytvořit jim tak podpůrné zázemí. 

Připomínám tedy, že se tyto změny týkají i nás a že od 1. srpna 2021 bude na chebské faře bydlet Mgr. Jaroslav Šašek, doposud administrátor Řk farnosti Planá u Mariánských Lázní, vězeňský kaplan a koordinátor duchovní služby ve věznicích.

Jedním z Jaroslavových úkolů bude pokračovat ve službě vězeňského kaplana ve věznici Kynšperk nad Ohří. Druhým z jeho úkolů, o který jej biskup požádal po úmrtí P. Petra Mecla, bude převzít roli duchovního správce farnosti Skalná. Příležitostně pak bude jako výpomocný duchovní spolupracovat i v pastoraci v naší farnosti.

Modleme se, prosím, za to, aby Jaroslav u nás našel nový domov, zázemí pro svoji službu i prostor ke sdílení darů, kterými jej Pán bohatě obdaroval.

P. Petr