V červnu 2021 byla pastorační radou aktualizován dokument Pastorační záměry Řk farnosti Cheb, a to z výhledem na léta 2021 - 2023. 

Na již dříve formulovaném poslání farnosti („Žít život sloužící životu“) necítíme potřebu nic zásadně měnit, byť podmínky, ve kterých farnost a farníci žijí, se mění velmi rychle.

V rozlišování v pastorační radě i na shromážděních farnosti jsme se v prosinci 2019 a poté opakovaně v červnu 2021 soustředili spíše na pastorační záměry („na co se ve farnosti v následujících třech letech především zaměřit“ v duchu slova z Mt 23,23: „Toto je třeba dělat… a tamto nezanedbávat“).

Za tímto účelem byla v roce 2019 reflektována nová Pastorační vize Plzeňské diecéze, byl precizován přehled základních oblastí, ve kterých se život a služba farnosti odehrávají („teologie“), byla zpracována podrobná farní kronika v elektronické verzi („historie“), reflexe cílových skupin, ke kterým jsme posláni („prostory života“) a na základě aktualizace farní kartotéky a výsledků sčítání účastníků bohoslužeb byl upřesněn profil členů naší farní obce („identita farnosti“).

V červnu 2021 jsme toto vše při několika setkáních PRF reflektovali ve světle zkušeností z doby pandemie a aktuální výzvy celosvětové i místní církve postpandemické doby.

Výsledný dokument, 30. června 2021 přijatý pastorační radou farnosti jako podklad pro další práci ve farnosti, je vám k dispozici zde:

Na podzim se budeme těmito záměry a některými jejich východisky zabývat při valné hromadě farnosti a takto společně dopracovaný dokument pak bude jakýmsi průvodcem pro službu nové pastorační rady. Můžete si jej tedy přes léto prostudovat a připravit se tak na tuto společnou pastorační reflexi.

Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb

PS: Pokud byste měl někdo zájem o rozšířenou verzi dokumentu, ve které najdete navíc např. podrobnou prezentaci výsledků výzkumu postojů dnešních lidí k církvi či výsledky reflexe pastorační rady o zkušenostech z doby pandemie, napište mi a já vám tuto rozšířenou verzi rád pošlu. 

Pastorační záměry ŘkF Cheb 2021 - 2023