Druhé ze série kázání z cyklu "Evangelium podle Pavla" (EPP) z 12. neděle v mezidobí B (20. 6. 2021) z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu na téma "Plni srdeční víry": Úvodní píseň, úvod k bohoslužbě, čtení 2 Kor 5,12-17 a evangelium Mk 4,35-41 (8 min.), kázání (20 min.) a závěrečná píseň (1 min.), celkem 29 min.

Cyklus "Evangelium podle Pavla" je inspirován sérií exegetických prací P. Norberta Baumerta, SJ, o Pavlových listech "Paulus neu gelesen" (viz odkazy k souvisejícím materiálům níže pod přehrávačem).

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači NÍŽE nebo přímo na SoundCloud ZDE
 
Ohlášky na aktuální týden:
Pracovní překlad ke stažení:
Pramen pro pracovní překlad:
Norbert Baumert k tématu muž a žena:
P. Norbert Baumert, SJ:
Rozhovory s Norbertem Baumertem:
Inspirace ke kázání:
Možnosti finanční podpory: