Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání

Synoda o synodalitě Logo V úterý 7. 9. 2021 byl ve Vatikánu vydán přípravný dokument synody doplněný o praktickou realizační příručku (tzv. "vademecum"). Oba dokumenty se momentálně překládají do češtiny. Níže pod článkem zatím najdete odkazy na jejich znění ve světových jazycích. 

Základní dokumenty Synody o synodalitě:

Podrobnosti o průběhu synody v chebské farnosti najdete zde:

www.farnostcheb.cz/synoda