Od 1. srpna 2021 se v diecézi chystá větší kolečko přesunů kněží mezi farnostmi vyžádané jak měnící se osobní situací některých kněží či pastorační situací některých farností, tak také tím, že do diecéze přišlo či má přijít několik kněží nových. Slovo biskupa Tomáše a seznam těchto plánovaných změn si můžete přečíst ZDE.  

Na Neděli Dobrého pastýře, 4. neděli velikonoční, byly tyto změny oznámeny a nyní se již přiblížil čas jejich realizace.

Proto i vám, farníkům Řk farnosti Cheb, tímto připomínám, že od 1. srpna 2021 bude v naší farnosti bude bydlet a ve farní pastoraci vypomáhat Mgr. Jaroslav Šašek, doposud administrátor Řk farnosti Planá u Mariánských Lázní, vězeňský kaplan a koordinátor duchovní služby ve věznicích plzeňské diecéze

Hlavním Jaroslavovým úkolem bude pokračovat ve své službě vězeňského kaplana a koordinátora vězeňské duchovní služby v diecézi. Více si o této službě můžete přečíst ZDE. Rozhovor Jaroslava s Janou Lazarovou o vězeňské si je pak vám k dispozici ZDE

Jaroslav ze své zkušenosti říká:

„Ve vězení jsou osoby, které jsou na dně. Mnozí již nechtějí nikam jinam, než zpátky nahoru. Proto je zde o duchovní pomoc zájem. Užívám si ve věznici výchovnou metodu Dona Bosca: Miluj je tak, aby cítili, že jsou milováni. Nic jiného, než láska, světu nepomůže.“ 

Druhým jeho úkolem bude převzít duchovní správu farnosti Skalná po zemřelém P. Petru Meclovi.

Ve farní pastoraci pak bude dle možností a domluvy vypomáhat jako výpomocný duchovní. Nejspíše se také ve spolupráci s farní charitou bude zvlášť věnovat oblasti služeb farnosti potřebným lidem, ke kterým má coby vězeňský kaplan velmi blízko. 

Modleme se, prosím, za to, aby v naší farnosti našel nový domov, zázemí pro svoji službu potřebným i prostor ke sdílení darů, kterými jej Pán obdaroval.

Petr Hruška

Plánský farář a vězeňský kaplan Jaroslav Šašek

Milovník klasické hudby, kněz, ale také člověk, kterému není lhostejné současné dění a má srdce na dlani

Pro přiblížení Jaroslavovy osobnosti dále přinášíme fotografie a několik mírně doplněných charakteristik z medailonku, který vyšel v Tachovském deníku 22. 6. 2019.

jara_sasek_1

To je farář Jaroslav Šašek, správce farnosti v Plané. Člověk, který se rád pohybuje mezi lidmi, rád s nimi hovoří, rád jim naslouchá, a to nejen proto, že je knězem. Ale protože prostě takový je.

jara_sasek_7

V roce 2009 se musel potýkat s nenadálou nešťastnou událostí. Fara totiž tehdy 3. září vyhořela a po obrovském požáru, který napáchal mnohamilionové škody, zůstala značně poškozena (více viz např. ZDE, fotogalerie ZDE). Píle, úsilí a neúnavný přístup k řešení situace znamenal, že se faráři podařilo vše zorganizovat tak, aby byla fara zanedlouho opět obyvatelná a schopna plně sloužit potřebám farnosti. Naše chebská farnosti se na finanční podpoře plánské farnosti také podílela. 

jara_sasek_3

Jaroslav Šašek je člověkem, který si rád poslechne klasickou hudbu, rád se zúčastňuje různých zajímavých kulturních akcí a rád se také podílí na jejich organizaci (např. Chlebovomáslové slavnosti u kapličky v Záhoří na úpatí Vlčí hory).

jara_sasek_6

Jaroslav Šašek má na starosti nejen pastorační službu v rozlehlé plánské farnosti, ale je rovněž vězeňským kaplanem v Kynšperku nad Ohří (více ZDE a ZDE).

jara_sasek_5

Jak už bylo řečeno v úvodu, Jaroslavu Šaškovi není lhostejné současné dění a politická situace. Patří proto k spoluorganizátorům demonstrací vůči současné politice na plánském náměstí, kde s účastníky rozmlouvá, předčítá stanoviska, naslouchá názorům ostatních účastníků a dělí se o názory.

jara_sasek_2

Jaroslav ve své službě vyznává to, co říkal Don Bosco:

„Musí být nejen milováni, oni musí i cítit, že jsou milováni.“

Podle článku v Tachovském deníku
z 22. 6. 2019 zpracoval Petr Hruška
F
oto: Tachovský deník