Ke stažení je vám k dispozici útlá brožurka s českým překladem sbírky básní, reflexí a úvah Barbory Busowietz (* 8. 8. 1939, + 10. 3. 1998), duchovní autorky a zakladatelky díla Wachet und betet (Bděte a modlete se; wachetundbetet.de). Všechny texty ze sbírky Von der Klage zur Freude vznikly na lůžku během těžké nemoci a pomohly již mnoha lidem v podobné situaci. Měl jsem tu čest tyto hluboké texty se souhlasem autorky před lety přeložit do češtiny a po jazykových úpravách své sestry Jany je dát k dispozici i českým čtenářům. Nyní bych je rád i touto cestou poskytl jako slovo útěchy a povzbuzení i vám či vašim přátelům:

Petr Hruška

O autorce

Barbara Busowietz se narodila 8. 8. 1939 v Leobschützu v Horním Slezsku. V lednu 1945 uprchla do Bad Reichenallu. Její matka zemřela 25. 4. 1945 při jednom z náletů na Bad Reichenhall. Poté Barbara vyrůstala v Augsburgu.

Absolvovala katechetické vzdělání v biskupském semináři v Mnichově, kde později také působila jako katechetka a asistentka. Od června 1964 do září 1969 těžce onemocněla. Tehdy napsala svojí první knížečku Od nářku k radosti, která přinesla útěchu již mnohým nemocným.

Od roku 1970 do 1983 pracovala jako učitelka náboženství v Landshutu a Gündelkofenu. V roce 1979 v modlitbě přijala povolání k poustevnickému životu v adoraci (tzv. „Eremiten / Eremitinen der Anbetung“ – poustevníci / poustevnice klanění). Od roku 1983 začala žít jako farní hospodyně u faráře Krämera v diecézi Regensburg. Od r. 1991 působila jako pastorační referentka pro farnosti Pfatter a Geisling a pro nadfarnostní službu v rámci Charismatické obnovy, kde od r. 1980 do r. 1996 zastávala službu diecézní mluvčí.

V Pfatteru zřídila klausuru s adorační kaplí, ve které mohla žít své povolání k eremitskému životu a která také sloužila jako centrum díla Wachet und betet (Bděte a modlete se; wachetundbetet.de), které bylo v r. 1993 církevně uznáno. Barbara tehdy složila první sliby (každoročně opakované) do rukou diecézního biskupa. K dílu patří také „Jünger-Jesu-Gemeinschaft“ (Společenství učedníků Ježíšových), Freundeskreis (Kruh přátel) a různé další skupiny.

Barbara Busowietz kromě odborně-katechetických příruček naspala následující knihy:

  • Von der Klage zur Freude
  • Ein Lied der Liebe für Meinen Gott
  • Von den Mystikern lernen
  • Trilogie Du bist – Ich bin – In Eins

Po dvou operacích rakoviny s následnou terapií a po částečném zlepšení v roce 1996 nemoc opět propukla a Barbara odešla do invalidního důchodu. Poslední necelé tři měsíce svého života strávila v nemocnici ve Wörthu a v pečovatelském domu v Geiselhöringu, kde 10. 3. 1998 zemřela.

Motto na jejím náhrobku zní:

„Pane, učiň mě hodnou sloužit Tvé církvi, která leží v prachu!“

Podle wachetundbetet.de
zpracoval Petr Hruška

busowietz_obalka