Ve spolupráci s farnostmi poslal biskup Tomáš velikonoční přání 1800 diecézanům, především starším, kteří nemají možnost sledovat dění v diecézi pomocí internetu.

K přání biskupa kněží  doplnili svá vlastní a se svými pomocníky je doručili adresátům (v naší farnosti jsme přání rozdali asi 100 starším farníkům, dalších 100 jsme pak vložili do Zpravodajů k rozebrání v kostele). Do akce se zapojilo 31 farností plzeňské diecéze.

Milá sestro, milý bratře,
náš Pán opravdu vstal z mrtvých!
Věříme, že tato radostná a úžasná zpráva pro nás znamená víc
než všechno těžké kolem nás i v nás.

Moc Vám přeji a také vyprošuji,
aby jistota Kristova vítězství Vás trvale naplňovala radostí i nadějí!

Požehnané a nadějeplné Velikonoce
Váš biskup +Tomáš

 

V Chebu 22. března 2021

Vážení a milí farníci,
zvláště vy, kteří jste jakkoli omezeni stářím či nemocí,

k velikonočnímu přání našeho biskupa Tomáše se připojujeme i my, z farního týmu naší farnosti. Velmi Vám děkujeme za Vaše vytrvalé modlitby, ve kterých pamatujete na své blízké i na celou farnost. Je to pro nás moc důležité a zůstáváte tak spojeni s námi se všemi, i když Vám někdy asi připadá, že jste na všechno sami.

Ujišťujeme Vás i o našich modlitbách a nabízíme i svoji praktickou podporu. Pokud byste si s něčím někdy nevěděli rady, potřebovali nějakou pomoc či si prostě jen tak chtěli s někým popovídat, neostýchejte se zavolat na jedno z našich telefonních čísel.

V úctě a naději,

Petr Hruška, farář, tel. 608 656 557
Eva Kolafová, charita, tel. 731 619 729
Dana Vrbová, kancelář, tel. 731 619 762

Zdroj: bip.cz