Blog farnosti

Farní penzion opět otevřen

Farní penzion opět otevřen

Avízo znovuotevření farního penzionu v Dolním Žandově s připojenými hygienickými pravidly - otevíráme v pondělí 25. 5. 2020; rezervace na nové webové adrese farnostcheb.cz/penzion 

Číst dál
Kázání ze 6. neděle velikonoční 2020 "Kosmický akt lásky"

Kázání ze 6. neděle velikonoční 2020 "Kosmický akt lásky"

Úvod k bohoslužbě a evangelium Jan 14,15-21 (t = 0:0011:00), kázání na téma "Eucharistie jako kosmický akt lásky" (t = 11:0032:00) a ohlášky se závěrečným požehnáním a písní (t = 32:0041:00)

Číst dál
Kázání z 5. neděle velikonoční 2020 "Služba - Modlitba - Písmo"

Kázání z 5. neděle velikonoční 2020 "Služba - Modlitba - Písmo"

Úvod k bohoslužbě, 1. čtení Sk 6,1-7, žalm, 2. čtení 1Pt 2,4-9, evangelium Jan 14,1-12 (t = 0:00 až t = 16:30), kázání na téma "Služba - Modlitba - Písmo" (t = 16:30 až t = 25:45) s navazujícím úvodem ke sdílení a prostorem k rozhovoru (t = 25:45 - 32:45) a závěrečné ohlášky s požehnáním (t = 32:45 až t = 40:15) ze mše svaté o Páté neděli velikonoční 10. 5. 2020 od 10 hod. v kapli sv. Jana v Chebu

Číst dál
Kázání a svědectví ze 4. neděle velikonoční 2020 "Neděle Dobrého pastýře"

Kázání a svědectví ze 4. neděle velikonoční 2020 "Neděle Dobrého pastýře"

Úvod k bohoslužbě a evangelium (Jan 10,1-10), kázání na téma "Já jsem..." s úvodem ke sdílení v domácnostech (t = 10:45 až t = 15:45), svědectví Ivany Čamkové "Velikonoce jinak" (t = 15:45 až t = 24:45), navazující modlitba s rituálem (t = 24:45 až t = 28:35) a závěrečné ohlášky s požehnáním (t = 28:35 až t = 43:00) ze mše svaté o Třetí neděli velikonoční 26. 4. 2020 od 10 hod. v kapli sv. Jana v Chebu

Číst dál
Kázání ze 3. neděle velikonoční 2020 "Cíl kontemplace"

Kázání ze 3. neděle velikonoční 2020 "Cíl kontemplace"

Úvod k bohoslužbě a k evangeliu (t = 2:0512:05), zpěv před evangeliem a evangelium (Lk 24,13-35), kázání na téma "Cíl cesty kontemplace" (od t = 18:40 do t = 40:40), závěrečné informace a požehnání ze mše svaté o Třetí neděli velikonoční 26. 4. 2020 od 10 hod. v kapli sv. Jana v Chebu

Číst dál
Kázání z 2. neděle velikonoční 2020

Kázání z 2. neděle velikonoční 2020

Evangelium, kázání a závěrečné ohlášky ze mše svaté z Druhé neděle velikonoční 19. 4. 2020 od 10 hod. v kapli sv. Jana v Chebu.

Číst dál
Kázání na Pondělí velikonoční 2020 "Mnohotvárné přijímání"

Kázání na Pondělí velikonoční 2020 "Mnohotvárné přijímání"

Kázání na téma "Mnohotvárné přijímání Kristovy přítomnosti" (t = 8:00 až t = 30:00) s evangeliem a ohláškami ze mše svaté na Pondělí velikonoční 13. 4. 2020 od 10 hod. v kapli sv. Jana v Chebu

Číst dál
Kázání z neděle Zmrtvýchvstání Páně 2020 "Trojí lámání chleba"

Kázání z neděle Zmrtvýchvstání Páně 2020 "Trojí lámání chleba"

Kázání (t = 6:40 až t = 25:40) na téma "Trojí lámání chleba" v kontextu bohoslužby slova a závěrečných ohlášek s požehnáním ze mše svaté ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v neděli 12. 4. 2020 od 10 hod. v kapli sv. Jana v Chebu

Číst dál
Závěr Bdění u hrobu na Bílou sobotu 2020 "Probuď se, kdo spíš!"

Závěr Bdění u hrobu na Bílou sobotu 2020 "Probuď se, kdo spíš!"

Modlitba od 18 do 19 hod. v kapli sv. Jana v Chebu na závěr bdění u Božího hrobu - "modlitební stráže" chebské farnosti na Bílou sobotu 11. 4. 2020

Číst dál
Kázání z Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 2020 "Tři Galileje"

Kázání z Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 2020 "Tři Galileje"

Evangelium, kázání (t = 2:50 až t = 20:50), ohlášky, požehnání a závěrečná píseň z Vigilie Zmrtvýchvstání Páně v sobotu 11. 4. 2020 od 22 hod. do 24 hod. v kapli sv. Jana u farního kostela v Chebu

Číst dál
Uložení Páně do hrobu Bílá sobota 2020 "Zvítězil Lev z pokolení Judova"

Uložení Páně do hrobu Bílá sobota 2020 "Zvítězil Lev z pokolení Judova"

Pobožnost Uložení Páně do hrobu v sobotu 11. 4. 2020 od 9 do 10 hod. v kapli sv. Jana v Chebu inspirované liturgií a spiritualitou Komunity Blahoslavenství s četbou starobylé homilie na Svatou sobotu o sestoupení Páně do pekel a symbolickým pomazáním Kristova těla a uložením do hrobu

Číst dál
Úvod a kázání z Velkopátečních obřadů 2020 "Trojí Kristova tvář"

Úvod a kázání z Velkopátečních obřadů 2020 "Trojí Kristova tvář"

Uvedení do bohoslužby a kázání (t = 4:15 až t = 21:20) na téma "Trojí tvář Krista na kříži" z obřadů Velkého pátku 10. 4. 2020 od 18 hod. v kapli sv. Jana farního kostela v Chebu

Číst dál
Křížová cesta Uličkou Zavražděných na Velký pátek 2020 "TOHORA farnosti"

Křížová cesta Uličkou Zavražděných na Velký pátek 2020 "TOHORA farnosti"

Křížová cesta virtuálně putující Uličkou Zavražděných na Velý pátek 10. 4. 2020 od 15:00 do 16:00 v kapli sv. Jana v Chebu završující pokání chebské farnosti za podíl na protižidovském pogromu v Chebu na Velký pátek roku 1350

Číst dál
Velkopáteční ranní chvály na závěr nočního bdění "Políbením zrazuješ?"

Velkopáteční ranní chvály na závěr nočního bdění "Políbením zrazuješ?"

Ranní chvály na Velký pátek 10. 4. 2020 od 6 do 7 hod. v kapli sv. Jana v Chebu na závěr celonoční adorace v Getsemanech - "modlitební stráže" v domácnostech chebské farnosti - s rozjímáním o Kristově zatčení v zahradě

Číst dál
Kázání ze mše a adorace na Zelený čtvrtek "Sloužící a plačící Bůh"

Kázání ze mše a adorace na Zelený čtvrtek "Sloužící a plačící Bůh"

Bohoslužba slova s mytím rukou (uvedení t = 31:40 až t = 37:40) ze mše svaté na Památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek 9. 4. 2020 od 18 do 19 hod. a úvodní část celonoční adorace v Getsemanech od 19 do 20 hod. v kapli sv. Jana v Chebu (úvodní slova N. T. Wrighta t = 1:01:45 až t = 1:10:45)

Číst dál