Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 17.7. do 25.7.2021 - 29. týden

sobota 17.7. nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše svatá pro žandovské společenství
neděle 18.7. 16. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti
Klášter Teplá 10:00 Info a přihlášky u Aleny Kovaříkové
Odjezd z Křižovatky v 8:00
pondělí 19.7. pondělí 16. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 20.7. nezávazná památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 21.7. nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Farní kaple Cheb 08:00 Ranní mše svatá s biblickým rozhovorem
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 19:00 Chebské varhanní léto
čtvrtek 22.7. svátek sv. Marie Magdalény
Kostel sv. Jakuba Pomezí nad Ohří 14:00 Mše svatá v rámci poutě Klubu křesťanských žen
Odjezd linkovým autobusem ve 13:10 z Křižovatky
pátek 23.7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Farní kaple Cheb 18:00 Bohoslužba slova s růžencem půl hodiny před začátkem
Pro nemoc faráře není dnes zpovídání
sobota 24.7. nezávazná památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše svatá pro žandovské společenství
neděle 25.7. 17. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti
Světový den seniorů a prarodičů (více ZDE)

Chebské varhanní léto: Ve středu 21. 7. 2021 v našem chrámu sv. Mikuláše a Alžběty uvítáme první ze série tří koncertů v rámci letošního Chebského varhanního léta. Koncert, varhanní recitál Jaroslava Tůmy, začíná v 19:00. Vstupné 80 Kč (předprodej KC Svoboda nebo na místě). Podrobnosti na farnostcheb.cz/chvl

Pouť Klubu křesťanských žen: Ve čtvrtek 22. 7. 2021 se koná pouť Klubu křesťanských žen do Pomezí, kde budeme v tamním kostele sv. Jakuba společně od 14:00 slavit mši svatou na úmysl požehnání pro všechny seniory a prarodiče v předvečer svátku sv. Jáchyma a Anny (pondělí 26. 7.). Odjezd linkového autobusu z Křižovatky je 13:10. Srdečně jsou zváni i nečlenové a nečlenky KKŽ. 

Světový den prarodičů a seniorů: Na předvečer svátku Jáchyma a Anny, v neděli 25. 7. 2021, je letos papežem Františkem vyhlášen první Světový den prarodičů a seniorů (viz ZDE). 

Večer chval: Večer chval původně plánovaný na poslední středu v měsíci bude mimořádně následující pátek, tj. 30. 7. 2021 od 19:00 v Chrámu sv. Mikuláše a Alžběty.

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu:

  • Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hod. (včetně krypty a věže)
  • Od 28.6. do 31.7. probíhá v chrámu výstava kreseb od dětí z LŠU-obor výtvarný

Chebská fara a kanceláře: Farní kancelář i farní charita - kontaktní hodiny: pondělí a středa 9:00-12:00 13:00-16:00

Účast na bohoslužbách bez rezervace:  Na bohoslužby již není třeba se rezervovat. Farnost si vyhrazuje právo nevpustit na místo slavení bohoslužby další účastníky, pokud by již nebylo možné zajistit, aby všichni účastníci bohoslužby dodrželi vzájemné rozestupy minimálně dva metry.

Online nabídka přenosů akcí a setkání:

  • LIVE přenosy nedělních bohoslužeb dočasně zrušeny
  • Video a audiozáznamy dřívějších nedělních bohoslužeb na farnostcheb.cz/live
  • Audiozáznamy aktuálních nedělních kázání dostupné přes farnostcheb.cz/online 

Telefonické kontakty a konzultace:

Pokud se potřebujete o něčem poradit, společně se modlit, volejte na tel. čísla:

  • Petr Hruška, tel. 608 656 557 (farář)
  • Eva Kolafová, tel. 731 619 729 (farní charita)
  • Dana Vrbová, tel. 731 619 762 (farní kancelář)

Příspěvky na nedělní liturgickou sbírku můžete posílat na č. účtu: 781 704 309 / 0800

Více možností zde: farnostcheb.cz/darcovstvi