Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 13.9. do 20.9.2020 - 38. týden

neděle 13.9. 24. neděle v mezidobí
Farní kaple Cheb 18:00 Včerní bohoslužba slova - farář v karanténě
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Druhá neděle Doby stvoření: ČAS K NÁVRATU
pondělí 14.9. svátek Povýšení svatého Kříže
Dnes mše sv. není
úterý 15.9. památka Panny Marie Bolestné
Dnes mše sv. není
středa 16.9. nezávazná památka sv. Ludmily, mučednice
Farní kaple Cheb 08:00 Bohoslužba slova s biblickým rozhovorem nad textem nedělního evangelia - farář v karanténě
čtvrtek 17.9. nezávazná památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
Dnes mše sv. není
pátek 18.9. pátek 24. týdne v mezidobí
Farní kaple Cheb 17:30 Růženec
18:00 Bohoslužba slova - farář v karanténě
Ulička Zavražděných v Chebu 19:00 TOHORA chebské farnosti
sobota 19.9. nezávazná památka sv. Januária, biskupa a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 14:00 Benefiční koncert pro Hospic sv. Jiří
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše pro žandovskou část farnosti s nedělní platností
neděle 20.9. 25. neděle v mezidobí
Farní kaple Cheb 18:00 Večerní tichá mše bez kázání
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Tředí neděle Doby stvoření: ČAS K ODPOČINKU

Večer chval ve středu 23. 9. od 19:00 do 21:00 prožijeme v duchu letošní Doby stvoření možná venku před chrámem sv. Mikuláše a Alžběty (dle situace)
Benefiční koncert Evy Mokré pro Hospic Sv. Jiří se koná v sobotu 19. 9. od 14:00 hod. v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
Doba stvoření 2020: Od 1. září do 4. října 2020 probíhá iniciativa Doba stvoření; v jejím duchu prožijeme všechny čtyři zářijové neděle, Svatomichalskou pouť rodin do Dolního Žandova (28. 9. od 15:00) první říjnovou neděli. Původně ve Zpravodaji ohlášená dvoudenní pěší pouť Stezkou svatého Václava (28. – 30. 9.) i česko-německá pouť na Loretu (4. 10. od 15:00) se ruší.