Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 3.7. do 11.7.2021 - 27. týden

sobota 3.7. svátek sv. Tomáše, apoštola
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše svatá pro žandovské společenství
neděle 4.7. 14. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti
pondělí 5.7. slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké
Dnes mše sv. není
úterý 6.7. nezávazná památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
středa 7.7. středa 14. týdne v mezidobí
Farní kaple Cheb 08:00 Ranní mše svatá s biblickým rozhovorem
čtvrtek 8.7. čtvrtek 14. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 9.7. nezávazná památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků
Farní kaple Cheb 18:00 Večerní mše svatá s klasickým kázáním
- půl hodiny před začátkem modlitba růžence
- hodinu před začátkem možnost slavení svátosti smíření
sobota 10.7. sobota 14. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše svatá pro žandovské společenství
neděle 11.7. 15. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti

Sbírka pro Moravskou Novou Ves (27. 6. - 4. 7. 2021):

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu:

  • Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hod. (v omezené míře i krypta a věž)
  • Od 28.6. do 31.7. probíhá v chrámu výstava kreseb od dětí ze ZUŠ-obor výtvarný

Chebská fara a kanceláře:

  • Farní kancelář i farní charita - kontaktní hodiny: pondělí a středa 9:00-12:00 13:00-16:00

Účast na bohoslužbách bez rezervace:  

Na bohoslužby již není třeba se rezervovat. Farnost si vyhrazuje právo nevpustit na místo slavení bohoslužby další účastníky, pokud by již nebylo možné zajistit, aby všichni účastníci bohoslužby dodrželi vzájemné rozestupy minimálně dva metry.

Online nabídka přenosů akcí a setkání:

  • LIVE přenosy nedělních bohoslužeb dočasně zrušeny
  • Video a audiozáznamy dřívějších nedělních bohoslužeb na farnostcheb.cz/live
  • Audiozáznamy aktuálních nedělních kázání dostupné přes farnostcheb.cz/online 

Telefonické kontakty a konzultace:

Pokud se potřebujete o něčem poradit, společně se modlit, volejte na tel. čísla:

  • Petr Hruška, tel. 608 656 557 (farář)
  • Eva Kolafová, tel. 731 619 729 (farní charita)
  • Dana Vrbová, tel. 731 619 762 (farní kancelář)

Příspěvky na nedělní liturgickou sbírku můžete posílat na č. účtu: 781 704 309 / 0800

Více možností zde: farnostcheb.cz/darcovstvi