Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 5.12. do 13.12.2020 - 50. týden

sobota 5.12. sobota 1. adventního týdne
Kostel sv. Michaela Žandov 17:00 Žandovská mše svatá
Plzeňská diecéze 09:30 Adventní rekolekce
neděle 6.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Poutní mše svatá ze Slavnosti sv. Mikuláše
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
pondělí 7.12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 06:00 Chebské roráty (bohoslužba slova)
více na farnostcheb.cz/adventavanoce2020
úterý 8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 06:00 Chebské roráty (slavení eucharistie)
více na farnostcheb.cz/adventavanoce2020
středa 9.12. nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Farní kaple Cheb 08:00 Slavení eucharistie s biblickou rozpravou
(kvůli kapacitě kaple maximálně 20 lidí; více o hygienických opatřeních na farnostcheb.cz/PLES)
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 06:00 Chebské roráty (bohoslužba slova)
více na farnostcheb.cz/adventavanoce2020
čtvrtek 10.12. nezávazná památka Panny Marie Loretánské
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 06:00 Chebské roráty (slavení eucharistie)
více na farnostcheb.cz/adventavanoce2020
pátek 11.12. nezávazná památka sv. Damasa I., papeže
Farní kaple Cheb 17:00 Slavení eucharistie ve farní kapli
(kvůli kapacitě kaple maximálně 20 lidí; více o hygienických opatřeních na farnostcheb.cz/PLES)
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 06:00 Chebské roráty (bohoslužba slova)
více na farnostcheb.cz/adventavanoce2020
sobota 12.12. nezávazná památka Panny Marie Guadalupské
Kostel sv. Michaela Žandov 17:00 Žandovská mše svatá
neděle 13.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
Plzeňská diecéze 15:00 Adventní hudební půlhodinka

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu otevřen k OSOBNÍ modlitbě úterý - pátek od 12 do 16 hod. a sobota-neděle od 12 do 17 hod. Do připraveného koše je možné i nadále vkládat jakékoli vaše modlitby, díky, prosby, vzkazy… 

Společně stavíme Chebský betlém: Během adventní doby (29. 11. až 24. 12.) je ve výše uvedených otvíracích hodinách chrámu sv. Mikuláše a Alžběty přistupný Chebský betlém, který letos tvoříme společně s vámi návštěvníky našeho kostela. Kdokoli z vás do něj můžete přinést a vložit nějakou vámi vyrobenou či namalovanou postavičku, ať už tradiční (ovečku, pastýře, krále), nebo znázorňující vás samotné či vaši rodinu. Můžete nosit i další dekorace, které se hodí do betléma a které budou vypovídat něco o vás samotných (kamínky, listí, jehličí, slámu...). Pouze postavy svaté rodiny (Josef, Maria, Ježíšek) necháme zatím neobsazené, ty tam vložíme až poslední adventní týden. Takto bude, jak doufáme, o Štědrém dni a po celou vánoční dobu pak všem příchozím k dispozici zcela nová podoba Chebského betléma. Děkujeme za spolupráci! Další info na farnostcheb.cz/betlem

Na cestě letošním Adventem nás budou provázet některé podněty z plzeňského biskupství, které vám jsou k dispozici na farnostcheb.cz/adventavanoce2020. A nejen podněty, ale na sv. Mikuláše, o 2. neděli adventní, nás na mši svatou s našimi dětmi přijede povzbudit i sám biskup Tomáš! Je toho v nabídce poměrně hodně, bude tedy třeba pečlivě si vybírat, abyste se nepřehltili. Vy sami proto v modlitbě zvažte, co z toho všeho pro vás bude opravdu povzbuzením, inspirací, posilou a prostředkem k propojení se s ostatními bratřími a sestrami ve farnosti a v diecézi.

Bohoslužby ve farnosti podle 3. stupně systému PES:
podrobně viz farnostcheb.cz/PLES
 • Nedělní ranní bohoslužba je veřejně přístupná  (max. počet 80 lidí; přednost mají registrovaní farníci - viz farnostcheb.cz/kartoteka)
 • Bohoslužby během týdne (St 8:00, Pá 17:00, So 17:00 Žandov) a v neděli večer (18:00) jsou veřejně přístupné (v kapli na faře do max. počtu 20 lidí; v Žandově do max. počtu 30 lidí; přednost mají registrovaní farníci - viz farnostcheb.cz/kartoteka)
 • Denně ve všední dny v Adventu zveme na Chebské roráty od 6:00 do 6:45 u Mikuláše (Po + St + Pá bohoslužba slova, Út + Čt mše svatá)
 • Možnost domluvy s farářem na individuální podání svatého přijímání či svátost smíření včetně návštěvy doma; před páteční mší se zatím zpravidla nezpovídá (farář je na návštěvách v nemocnici), je ale možnost pro zpověď využít čas po páteční mši (od cca 17:45)
Online nabídka přenosů akcí a setkání:
Možnosti pomoci, podpory a spolupráce:
 • Informace o opatřeních a kontakty na možnosti pomoci farnostcheb.cz/koronavirus
 • Možnosti podpory farnosti: Pokud by někdo chtěl a měl možnost i v této pro mnohé ekonomicky náročné době podpořit život a službu farnosti finančně, různé možosti najdete na farnostcheb.cz/darcovstvi. Děkujeme za každý i sebemenší příspěvek.
 • Tříkrálová sbírka se konat bude (reálně či virtuálně), zahájení v neděli 3. 1. – pak až do 24. 1.
 • Díky za pečení a další dárky pro zdravotníky!
 • Strom splněných přání pro matky s dětmi - možnost rozebrat si přání na nedělní mši či v kanceláři
 • Vánoční pečivo pro lidi bez přístřeší - budeme rádi za váš příspěvek o 4. neděli adventní
Osotní kontakty a konzultace:

Pokud se potřebujete o něčem poradit, společně se modlit, požádat o návštěvu, zařídit nákup či léky, nebo si domluvit svátost smíření či svaté přijímání, volejte na známá tel. čísla:
 • Petr Hruška, tel. 608 656 557
 • Eva Kolafová, tel. 731 619 729
 • Dane Vrbová, tel. 731 619 762