Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 26.12. do 3.1.2021 - 53. týden

sobota 26.12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Dnes mše sv. není
neděle 27.12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Farní kaple Cheb 18:00 Večerní mše svatá ve farní kapli v Chebu
(kvůli kapacitě kaple maximálně 7 lidí; nutnost předchozího přihlášení skrze mluvčího vaší malé skupiny; více o hygienických opatřeních na farnostcheb.cz/PLES5)
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
(maximálně 25 lidí; nutnost předchozího přihlášení skrze mluvčího vaší malé skupiny; více o hygienických opatřeních na farnostcheb.cz/PLES5)
pondělí 28.12. svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Dnes mše sv. není
úterý 29.12. nezávazná památka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 30.12. středa 1. týdne po Narození Páně
Dnes mše sv. není
čtvrtek 31.12. nezávazná památka sv. Silvestra I., papeže
Dnes mše sv. není
pátek 1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Farní kaple Cheb 18:00 Večerní novoroční mše svatá s poděkováním za předchozí rok
(kvůli kapacitě kaple maximálně 7 lidí; nutnost předchozího přihlášení skrze mluvčího vaší malé skupiny; více o hygienických opatřeních na farnostcheb.cz/PLES5)
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Novoroční mše svatá s poděkováním za předchozí rok
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
(maximálně 25 lidí; nutnost předchozího přihlášení skrze mluvčího vaší malé skupiny; více o hygienických opatřeních na farnostcheb.cz/PLES5)
Kostel sv. Michaela Žandov 12:00 Žandovská novoroční mše svatá s poděkováním za předchozí rok
(kvůli kapacitě kaple maximálně 11 lidí; nutnost předchozího přihlášení skrze mluvčího vaší malé skupiny; více o hygienických opatřeních na farnostcheb.cz/PLES5)
sobota 2.1. památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Dnes mše sv. není
neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně
Farní kaple Cheb 18:00 Večerní mše svatá ve farní kapli v Chebu
(kvůli kapacitě kaple maximálně 7 lidí; nutnost předchozího přihlášení skrze mluvčího vaší malé skupiny; více o hygienických opatřeních na farnostcheb.cz/PLES5)
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
(maximálně 25 lidí; nutnost předchozího přihlášení skrze mluvčího vaší malé skupiny; více o hygienických opatřeních na farnostcheb.cz/PLES5)

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu otevřen k OSOBNÍ modlitbě úterý, středa, pátek od 12 do 16 hod. a sobota-neděle od 12 do 17 hod. Do připraveného koše je možné i nadále vkládat jakékoli vaše modlitby, díky, prosby, vzkazy… V této době je také přístupný nově společně vytvořený Chebský betlém (více na farnostcheb.cz/betlem).

Na cestě letošními Vánocemi nás provázejí podněty z plzeňského biskupství, které vám jsou k dispozici na farnostcheb.cz/adventavanoce2020.

Bohoslužby ve farnosti podle 5. stupně systému PES
(podrobně viz farnostcheb.cz/PLES5):
Žádné bohoslužby nejsou veřejně přístupné, ale je třeba, aby na ní mluvčí malých skupin ve farnosti nahlásili počty lidí z jejich skupinky (v chrámu sv. Mikuláša a Alžběty max. počet 25 lidí, ve farní kapli max. 7 lidí, v Žandově max. 11 lidí).
 • Slavnost Matky Boží Panny Marie pátek 1. 1. 2021 10:00 v Mikuláš Cheb / 12:00 Žandov, 18:00 farní kaple Cheb (farnostcheb.cz/live)
 • Druhá neděle po Narození Páně neděle 3. 1. 2021 10:00 v Mikuláš Cheb / 18:00 farní kaple Cheb (farnostcheb.cz/live)
 • Ostatní bohoslužby pouze na základě osobní či telefonické domluvy jednotlivých skupin s farářem
 • Podání svatého přijímání či svátosti smíření včetně návštěvy doma je možné domluvit s farářem
Online nabídka přenosů akcí a setkání:
Možnosti pomoci, podpory a spolupráce:
 • Informace o opatřeních a kontakty na možnosti pomoci farnostcheb.cz/koronavirus
 • Možnosti podpory farnosti: Pokud by někdo chtěl a měl možnost i v této pro mnohé ekonomicky náročné době podpořit život a službu farnosti finančně, různé možosti najdete na farnostcheb.cz/darcovstvi. Děkujeme za každý i sebemenší příspěvek.
 • Tříkrálová sbírka bude virtuální, zahájení v neděli 3. 1. – pak do 24. 1.; podrobnosti farnostcheb.cz/trikralovka 
 • Katolický týdeník doporučujeme objednat si přímo domů do schránky (počet výtisků objednaných do farnosti byl omezen, protože výtisky zbývaly); možnost objednávek na katyd.cz/predplatne
Osotní kontakty a konzultace:

Pokud se potřebujete o něčem poradit, společně se modlit, požádat o návštěvu, zařídit nákup či léky, nebo si domluvit svátost smíření či svaté přijímání, volejte na známá tel. čísla:
 • Petr Hruška, tel. 608 656 557
 • Eva Kolafová, tel. 731 619 729
 • Dana Vrbová, tel. 731 619 762