Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 10.7. do 18.7.2021 - 28. týden

sobota 10.7. sobota 14. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše svatá pro žandovské společenství
neděle 11.7. 15. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti
pondělí 12.7. pondělí 15. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 13.7. nezávazná památka sv. Jindřicha
Dnes mše sv. není
středa 14.7. nezávazná památka bl. Hroznaty, mučedníka
Farní kaple Cheb 08:00 Ranní mše svatá s biblickým rozhovorem
čtvrtek 15.7. památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
pátek 16.7. nezávazná památka Panny Marie Karmelské
Farní kaple Cheb 18:00 Večerní mše svatá s klasickým kázáním
- půl hodiny před začátkem modlitba růžence
- hodinu před začátkem možnost slavení svátosti smíření
sobota 17.7. nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše svatá pro žandovské společenství
neděle 18.7. 16. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti
Klášter Teplá 10:00 Info a přihlášky u Aleny Kovaříkové
Odjezd z Křižovatky v 8:00

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu:

  • Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hod. (v omezené míře i krypta a věž)
  • Od 28.6. do 31.7. probíhá v chrámu výstava kreseb od dětí z LŠU-obor výtvarný

Chebská fara a kanceláře:

  • Farní kancelář i farní charita - kontaktní hodiny: pondělí a středa 9:00-12:00 13:00-16:00

Účast na bohoslužbách bez rezervace:  

Na bohoslužby již není třeba se rezervovat. Farnost si vyhrazuje právo nevpustit na místo slavení bohoslužby další účastníky, pokud by již nebylo možné zajistit, aby všichni účastníci bohoslužby dodrželi vzájemné rozestupy minimálně dva metry.

Online nabídka přenosů akcí a setkání:

  • LIVE přenosy nedělních bohoslužeb dočasně zrušeny
  • Video a audiozáznamy dřívějších nedělních bohoslužeb na farnostcheb.cz/live
  • Audiozáznamy aktuálních nedělních kázání dostupné přes farnostcheb.cz/online 

Telefonické kontakty a konzultace:

Pokud se potřebujete o něčem poradit, společně se modlit, volejte na tel. čísla:

  • Petr Hruška, tel. 608 656 557 (farář)
  • Eva Kolafová, tel. 731 619 729 (farní charita)
  • Dana Vrbová, tel. 731 619 762 (farní kancelář)

Příspěvky na nedělní liturgickou sbírku můžete posílat na č. účtu: 781 704 309 / 0800

Více možností zde: farnostcheb.cz/darcovstvi