Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 3.10. do 11.10.2020 - 41. týden

sobota 3.10. sobota 26. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše pro žandovskou část farnosti s nedělní platností
neděle 4.10. 27. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Pátá neděle Doby stvoření: ČAS K JÁSOTU (svátek sv. Františka z Assisi)
pondělí 5.10. nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské, panny
Dnes mše sv. není
úterý 6.10. nezávazná památka sv. Bruna, kněze
Dnes mše sv. není
středa 7.10. památka Panny Marie Růžencové
Farní kaple Cheb 08:00 Mše s biblickým rozhovorem nad textem nedělního evangelia
čtvrtek 8.10. čtvrtek 27. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 9.10. nezávazná památka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
Farní kaple Cheb 17:00 Prostor ke svátostí smíření, rozhovoru a žehnání
17:30 Růženec
18:00 Mše s klasickým kázáním
sobota 10.10. sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše pro žandovskou část farnosti s nedělní platností
neděle 11.10. 28. neděle v mezidobí
Farní kaple Cheb 18:00 Večerní tichá mše bez kázání
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)

Dne 28.10.2020 jsou ti, kteří mají rádi přírodu a kešky, zváni na společnou farní výpravu do Slavkovského lesa za svatováclavskými poklady. Přihlášky do 18. 10. u faráře.

Film Corpus Christi (Boże Ciało): promítání plánované na 21. 10. ZRUŠENO


ONLINE Setkání pastoračních asistentů, lektorů, akolytů 17. října v 9:30 – 15:30 BIP (on-line)
(téma „Farnost a diakonie“, hostem evangelický farář z Chrástu, odborník na diakonii, Karel Šimr)
Přihlašování a další informace zde: https://1url.cz/8zUJS

Od pondělí 5. 10. je celostátně vyhlášen "nouzový stav" a zároveň zpřísněna hygienická opatření.

Při bohoslužbách může být na základě udělené výjimky přítomno max. 100 lidí, a to při dodržování rozestupů, se zakrytými dýchacími cestami a bez zpěvu. Při ostatních setkáních a akcích platí totéž, co pro jiné volnočasové aktivity: Ve vnitřních prostorech může být při akci max. 10 lidí najednou, ve vnějších prostorech 20 lidí. 

Od příští neděle se pokusíme obnovit on-line přenosy nedělních mší od 10 hod. 

Roušky, Rozestupy, Ruce, s Rozumem a Radostí!
 :-) 

Konkrétně to znamená (v kostele, na faře i na jakcích či setkáních jinde):

ROUŠKY: Roušky jsou dle nařízení vlády nutné pro všechny vnitřní prostory, tj. i pro návštěvu kostela, kaple a pro jakákoli další setkání na faře (včetně návštěvy farní kanceláře). Roušku si můžete samozřejmě opatrně sundat těsně před svatým přijímáním. Nemusejí jí také mít lektoři, zpěváci a kazatelé během čtení, zpěvu či kázání, pokud mají dostatečný odstup od ostatních. Venku při agapé mít roušky také nemusíte, dodržujte však dostatečné rozestupy od ostatních.

ROZESTUPY: Při bohoslužbách i dalších setkáních je třeba dodržovat dvoumetrový odstup (především v uzavřených prostorech, ale po mši při odchodu). Pozdravení pokoje pohledem, zamáváním. To se samozřejmě netýká lidí žijící ve společné domácnosti.

RUCE: Ruce si, prosíme, desinfikujte jak při vstupu do kostela či na faru, tak také těsně před svatým přijímáním (desinfekce na vlevo a vpravo na mřížkách a uprostřed na stolku). Přijímání bude podáváno pouze na ruku. Pokud chce někdo přijmout do úst, je za tím účelem srdečně zván po mši svaté ke svatostánku.

ROZUM: Pokud má někdo rýmu, kašel či teplotu, prosíme, aby na mši nechodil a slavil Den Páně doma. Budeme rádi, když o sobě dá na faru vědět (zvláště pokud by to trvalo delší dobu). Je také vhodné omezit zbytečné cestování (např. na setkání s biskupem do Plzně). ;-)

RADOST: Při tom všem si však nenechme vzít radost a humor! Můžeme být velmi ohleduplní k druhým, a zároveň si dělat nakažlivou radost ze sebe samotných. Kdo jiný by to měl zvládnout, než ti, kteří svoji poslední naději vložili v Hospodina? A jak čteme v knize Nehemiáš: „Radost z Hospodina bude vaší silou!“ (Neh 8,10)

  • eRouška: Za vážnou úvahu také stojí nainstalování eRoušky (která je po úpravách doporučována i ze strany nezávislých odborníků či opozice (viz např. ZDEZDE, či ZDE). Stránky aplikace pro mobilní telefony (Android, Apple) nabízející ke stažení novou verzi aplikace eRouška 2.0. Ta se od té předchozí liší tím, že se z ní nikde neshromažďují vaše osobní data, ani vy je nikomu neposíláte, pouze si pamatuje ostatní eRoušky, které jste potkali. Když byste byli někdy testováni jako Covid19 pozitivní, můžete pak přes svoji eRoušku varovat všechny, které jste poslední dobou potkali a mají také eRoušku nainstalovanou. Pozitivní recenze nejen ze strany vloády, ale i nezávislých odborníků a opozice  Takže to tentorkrát stojí za vážnou úvahu, si to nainstalovat. 

farář Petr Hruška

Více na farnostcheb.cz/covid