Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 19.9. do 27.9.2020 - 39. týden

sobota 19.9. nezávazná památka sv. Januária, biskupa a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše pro žandovskou část farnosti s nedělní platností
neděle 20.9. 25. neděle v mezidobí
Farní kaple Cheb 18:00 Večerní tichá mše bez kázání
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Tředí neděle Doby stvoření: ČAS K ODPOČINKU
pondělí 21.9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Dnes mše sv. není
úterý 22.9. úterý 25. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 23.9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Farní kaple Cheb 08:00 Mše s biblickým rozhovorem nad textem nedělního evangelia
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 19:00 Večer chval Doby stvoření
čtvrtek 24.9. čtvrtek 25. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 25.9. pátek 25. týdne v mezidobí
Farní kaple Cheb 17:00 Prostor ke svátostí smíření, rozhovoru a žehnání
17:30 Růženec
18:00 Mše s klasickým kázáním
Ulička Zavražděných v Chebu 19:00 TOHORA chebské farnosti
sobota 26.9. nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 27.9. 26. neděle v mezidobí
Farní kaple Cheb 18:00 Mše svatá ze Slavnosti svatého Václava
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Čtvrtá neděle Doby stvoření: ČAS K NÁPRAVĚ

Ve Zpravodaji původně avizovaná pěší pouť Stezkou svatého Václava (29. 9.) a Česko-německá pouť na Loretě (4. 10.) jsou ZRUŠENY
Svatomichalská pouť rodin pondělí 28. 9. ZRUŠENA
Mše ze Slavnosti sv. Václava, patrona české země, bude letos slavena v předvečer této slavnosti, v neděli 27. 9. od 18:00 ve farní kapli; pohoštění po mši NEBUDE

Roušky, Rozestupy, Ruce, s Rozumem a Radostí! :-) 

Konkrétně to znamená (v kostele, na faře i na jakcích či setkáních jinde):

ROUŠKY: Roušky jsou dle nařízení vlády nutné pro všechny vnitřní prostory, tj. i pro návštěvu kostela, kaple a pro jakákoli další setkání na faře (včetně návštěvy farní kanceláře). Roušku si můžete samozřejmě opatrně sundat těsně před svatým přijímáním. Nemusejí jí také mít lektoři, zpěváci a kazatelé během čtení, zpěvu či kázání, pokud mají dostatečný odstup od ostatních. Venku při agapé mít roušky také nemusíte, dodržujte však dostatečné rozestupy od ostatních.

ROZESTUPY: Rozestupy sice nejsou zatím nijak formálně nařízeny, ale bude vhodné v kostele i jinde od sebe udržovat alespoň dvoumetrový odstup (především v uzavřených prostorech, ale i při agapé po mši). Pozdravení pokoje pohledem, zamáváním. To se samozřejmě netýká lidí žijící ve společné domácnosti.

RUCE: Ruce si, prosíme, desinfikujte jak při vstupu do kostela či na faru, tak také těsně před svatým přijímáním (desinfekce na vlevo a vpravo na mřížkách a uprostřed na stolku). Přijímání bude podáváno pouze na ruku. Pokud chce někdo přijmout do úst, je za tím účelem srdečně zván po mši svaté ke svatostánku.

ROZUM: Pokud má někdo rýmu, kašel či teplotu, prosíme, aby na mši nechodil a slavil Den Páně doma. Budeme rádi, když o sobě dá na faru vědět (zvláště pokud by to trvalo delší dobu). Je také vhodné omezit zbytečné cestování (např. na setkání s biskupem do Plzně). ;-)

RADOST: Při tom všem si však nenechme vzít radost a humor! Můžeme být velmi ohleduplní k druhým, a zároveň si dělat nakažlivou radost ze sebe samotných. Kdo jiný by to měl zvládnout, než ti, kteří svoji poslední naději vložili v Hospodina? A jak čteme v knize Nehemiáš: „Radost z Hospodina bude vaší silou!“ (Neh 8,10)

  • eRouška: Za vážnou úvahu také stojí nainstalování eRoušky (která je po úpravách doporučována i ze strany nezávislých odborníků či opozice (viz např. ZDEZDE, či ZDE). Stránky aplikace pro mobilní telefony (Android, Apple) nabízející ke stažení novou verzi aplikace eRouška 2.0. Ta se od té předchozí liší tím, že se z ní nikde neshromažďují vaše osobní data, ani vy je nikomu neposíláte, pouze si pamatuje ostatní eRoušky, které jste potkali. Když byste byli někdy testováni jako Covid19 pozitivní, můžete pak přes svoji eRoušku varovat všechny, které jste poslední dobou potkali a mají také eRoušku nainstalovanou. Pozitivní recenze nejen ze strany vloády, ale i nezávislých odborníků a opozice  Takže to tentorkrát stojí za vážnou úvahu, si to nainstalovat. 

farář Petr Hruška

Více na farnostcheb.cz/covid