Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 28.11. do 6.12.2020 - 49. týden

sobota 28.11. Vigilie 1. neděle adventní
Plzeňská diecéze 18:00 Žehnání adventních věnců s biskupem Tomášem
 Přenos online na farnostcheb.cz/adventavanoce2020
neděle 29.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
pondělí 30.11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 06:00 Chebské roráty (bohoslužba slova)
více na farnostcheb.cz/adventavanoce2020
Plzeňská diecéze 15:00 Adventní hudební půlhodinka
úterý 1.12. nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 06:00 Chebské roráty (slavení eucharistie)
více na farnostcheb.cz/adventavanoce2020
středa 2.12. středa 1. adventního týdne
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 06:00 Chebské roráty (bohoslužba slova)
více na farnostcheb.cz/adventavanoce2020
čtvrtek 3.12. památka sv. Františka Xaverského
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 06:00 Chebské roráty (slavení eucharistie)
více na farnostcheb.cz/adventavanoce2020
pátek 4.12. nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Farní kaple Cheb 17:00 Slavení eucharistie ve farní kapli - první pátek s modlitbou za nemocné
(kvůli kapacitě kaple maximálně 20 lidí; více o hygienických opatřeních na farnostcheb.cz/PLES)
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 06:00 Chebské roráty (bohoslužba slova)
více na farnostcheb.cz/adventavanoce2020
sobota 5.12. sobota 1. adventního týdne
Kostel sv. Michaela Žandov 17:00 Žandovská mše svatá
Plzeňská diecéze 09:30 Adventní rekolekce
neděle 6.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Poutní mše svatá ze Slavnosti sv. Mikuláše
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu otevřen k OSOBNÍ modlitbě úterý - pátek od 12 do 16 hod. a sobota-neděle od 12 do 17 hod. Do připraveného koše je možné i nadále vkládat jakékoli vaše modlitby, díky, prosby, vzkazy… 

Společně stavíme Chebský betlém: Během adventní doby (29. 11. až 24. 12.) je ve výše uvedených otvíracích hodinách chrámu sv. Mikuláše a Alžběty přistupný Chebský betlém, který letos tvoříme společně s vámi návštěvníky našeho kostela. Kdokoli z vás do něj můžete přinést a vložit nějakou vámi vyrobenou či namalovanou postavičku, ať už tradiční (ovečku, pastýře, krále), nebo znázorňující vás samotné či vaši rodinu. Můžete nosit i další dekorace, které se hodí do betléma a které budou vypovídat něco o vás samotných (kamínky, listí, jehličí, slámu...). Pouze postavy svaté rodiny (Josef, Maria, Ježíšek) necháme zatím neobsazené, ty tam vložíme až poslední adventní týden. Takto bude, jak doufáme, o Štědrém dni a po celou vánoční dobu pak všem příchozím k dispozici zcela nová podoba Chebského betléma. Děkujeme za spolupráci!

Na cestě letošním Adventem nás budou provázet některé podněty z plzeňského biskupství, které vám jsou k dispozici na farnostcheb.cz/adventavanoce2020. A nejen podněty, ale na sv. Mikuláše, o 2. neděli adventní, nás na mši svatou s našimi dětmi přijede povzbudit i sám biskup Tomáš! Je toho v nabídce poměrně hodně, bude tedy třeba pečlivě si vybírat, abyste se nepřehltili. Vy sami proto v modlitbě zvažte, co z toho všeho pro vás bude opravdu povzbuzením, inspirací, posilou a prostředkem k propojení se s ostatními bratřími a sestrami ve farnosti a v diecézi.

Bohoslužby ve farnosti podle 3. stupně systému PES (od čtvrtka 3. 12.):
podrobně viz farnostcheb.cz/PLES
  • Na nedělní ranní bohoslužbu se mohou kromě služebného týmu hlásit i malá společenství a skupiny
  • Všechny ostatní bohoslužby během týdne (St 8:00, Pá 17:00, So 17:00 Žandov) a v neděli večer (18:00) jsou veřejně přístupné (do max. počtu 30 lidí, v kapli na faře do max. počtu 20 lidí)
  • Denně ve všední dny v Adventu zveme na Chebské roráty od 6:00 do 6:45 u Mikuláše (Po + St + Pá bohoslužba slova, Út + Čt mše svatá)
  • Možnost domluvy s farářem na individuální podání svatého přijímání či svátost smíření včetně návštěvy doma
Online nabídka přenosů akcí a setkání:
Možnosti pomoci, podpory a spolupráce:
  • Peče celá Ekumena – podpora zdravotníků - naše farnost opět peče na čtvrtek 3. 12. (ozvěte se Evě Kolafové)
  • Informace o opatřeních a kontakty na možnosti pomoci farnostcheb.cz/koronavirus
  • Možnosti podpory farnosti: Pokud by někdo chtěl a měl možnost i v této pro mnohé ekonomicky náročné době podpořit život a službu farnosti finančně, různé možosti najdete na farnostcheb.cz/darcovstvi. Děkujeme za každý i sebemenší příspěvek. 
Osotní kontakty a konzultace:

Pokud se potřebujete o něčem poradit, společně se modlit, požádat o návštěvu, zařídit nákup či léky, nebo si domluvit svátost smíření či svaté přijímání, volejte na známá tel. čísla:
  • Petr Hruška, tel. 608 656 557
  • Eva Kolafová, tel. 731 619 729
  • Dane Vrbová, tel. 731 619 762