Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 26.6. do 4.7.2021 - 26. týden

sobota 26.6. sobota 12. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše svatá pro žandovské společenství
neděle 27.6. 13. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti
pondělí 28.6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 29.6. slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Dnes mše sv. není
středa 30.6. svátek Výročí posvěcení katedrály
Farní kaple Cheb 08:00 Ranní mše svatá s biblickým rozhovorem
čtvrtek 1.7. čtvrtek 13. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 2.7. pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Farní kaple Cheb 18:00 Večerní mše svatá s klasickým kázáním
- půl hodiny před začátkem modlitba růžence
- hodinu před začátkem možnost slavení svátosti smíření
sobota 3.7. svátek sv. Tomáše, apoštola
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00 Mše svatá pro žandovské společenství
neděle 4.7. 14. neděle v mezidobí
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu:

  • Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hod. (v omezené míře i krypta a věž)
  • Od 28.6. do 31.7. probíhá v chrámu výstava kreseb od dětí z LŠU-obor výtvarný

Chebská fara a kanceláře:

  • Farní kancelář i farní charita - kontaktní hodiny: pondělí a středa 9:00-12:00 13:00-16:00

Účast na bohoslužbách bez rezervace:  

Na bohoslužby již není třeba se rezervovat. Farnost si vyhrazuje právo nevpustit na místo slavení bohoslužby další účastníky, pokud by již nebylo možné zajistit, aby všichni účastníci bohoslužby dodrželi vzájemné rozestupy minimálně dva metry.

Online nabídka přenosů akcí a setkání:

  • LIVE přenosy nedělních bohoslužeb dočasně zrušeny
  • Video a audiozáznamy dřívějších nedělních bohoslužeb na farnostcheb.cz/live
  • Audiozáznamy aktuálních nedělních kázání dostupné přes farnostcheb.cz/online 

Telefonické kontakty a konzultace:

Pokud se potřebujete o něčem poradit, společně se modlit, volejte na tel. čísla:

  • Petr Hruška, tel. 608 656 557 (farář)
  • Eva Kolafová, tel. 731 619 729 (farní charita)
  • Dana Vrbová, tel. 731 619 762 (farní kancelář)

Příspěvky na nedělní liturgickou sbírku můžete posílat na č. účtu: 781 704 309 / 0800

Více možností zde: farnostcheb.cz/darcovstvi